MS Teams

Aplikacja Microsoft Teams jest częścią pakietu Microsoft 365 A1 Education. Jest zarazem drugą po BigBlueButton, rekomendowaną w UJD aplikacją do prowadzenia zajęć zdalnych w kontakcie rzeczywistym.

Administrowaniem pakietu Microsoft 365 A1 Education na Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym zajmuje się Dział Infrastruktury Informatycznej pod kierownictwem Pana mgr inż Michała Wojciechowskiego. Nie ma wprowadzonego systemu automatycznej synchronizacji kont pomiędzy systemem Microsoft 365 a innymi systemami e-learningowymi oraz systemem USOS. W celu uzyskania dostępu do sytemu należy zgłosić się do pracownika obsługi technicznej (informatyka) danego Wydziału lub jednostki ogólnouczelnianej prowadzącej zajęcia dydaktyczne lub do Dyrektora Centrum Kształcenia na Odległość – dr Zbigniewa Łęskiego.

W chwili obecnej jest wprowadzona częściowa integracja Microsoft 365 z portalem enauka. Możliwe jest zalogowanie się do MS Teams z poziomu enauki, a także otwarcie kursu zamieszczonego a enauce bezpośrednio w aplikacji MS Teams.