Centrum Kształcenia na Odległość UJD

Dostępne narzędzia kształcenia zdalnego:

O CKO

Centrum Kształcenia na Odległość UJD – czym się zajmujemy, jak się z nami skontaktować…

Rada Kształcenia na Odległość UJD

Skład osobowy, koordynatorzy ds. kształcenia na odległość w poszczególnych jednostkach UJD

Zgłaszanie kursów e-learningowych

Procedura, dokumenty. W niedługim czasie również system elektronicznego obiegu dokumentów i zgłaszania e-kursów

Szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych (RODO)

Obowiązkowe szkolenie dla wszystkich nowych pracowników UJD, którzy mają realizować zajęcia dydaktyczne (konieczna rejestracja konta lub posiadanie dostępu do USOSweb UJD).

Szkolenie – Dostępne dokumenty

Obowiązkowe szkolenie dla wszystkich pracowników UJD z zakresu tworzenia i edycji dokumentów dostępnych cyfrowo (konieczna rejestracja konta lub posiadanie dostępu do USOSweb UJD).

Szkolenie z zakresu BHP dla osób zatrudnianych na umowy cywilnoprawne

Narzędzia kształcenia na odległość

Asynchroniczne szkolenia on-line dla nauczycieli akademickich i studentów.


Aktualności: