Centrum Kształcenia na Odległość UJD

Dyrektor CKO: dr Zbigniew Łęski (zleski@ujd.edu.pl)

Zastępca dyrektora CKO: dr Agnieszka Kozerska (a.kozerska@ujd.edu.pl)

Konsultacje dla Wykładowców – bezpośrednio lub on-line, w terminie ustalanym indywidualnie po uprzednim kontakcie mailowym.

Zgodnie z paragrafem 6 Regulaminu Kształcenia na Odległość Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie:

 1. Centrum Kształcenia na Odległość funkcjonuje w celu zapewnienia wsparcia technicznego i metodycznego w zakresie kształcenia na odległość.
 2. Centrum opracowuje materiały instruktażowe z zakresu obsługi e-Portalu dla pracowników Uczelni.
 3. Centrum organizuje lub współorganizuje cykle szkoleń dla wykładowców.
 4. Centrum przygotowuje materiały szkoleniowe dla studentów oraz uczestników studiów
  podyplomowych lub kursów na temat metod i technik kształcenia na odległość
  wykorzystywanych do prowadzenia zajęć dydaktycznych.
 5. Centrum zarządza uczelnianą platformą edukacyjną (e-Portalem).
 6. Centrum prowadzi stronę internetową, służącą doskonaleniu kształcenia na odległość.
 7. Centrum współpracuje z Zespołem Systemów Informatycznych i Obsługi Dydaktyki,
  Działem Infrastruktury Informatycznej oraz z koordynatorami jednostek ds. kształcenia na odległość.