Rada ds Kształcenia na Odległość UJD

Skład osobowy Rady:

Przewodnicząca Rady ds Kształcenia na Odległość: JM Prorektor ds. studenckich dr hab. prof. UJD Joanna Warońska Gęsiarz.

Dyrektor Centrum Kształcenia na Odległość: dr Zbigniew Łęski

Z-ca Dyrektora Centrum Kształcenia na Odległość: dr Agnieszka Kozerska

Koordynatorzy ds kształcenia na odległość w poszczególnych jednostkach UJD:

  1. Wydział Nauk Społecznych: dr inż. Wioletta Sołtysiak – wsoltysiak@ujd.edu.pl  
  2. Wydział Humanistyczny: mgr Agata Leśniczek – a.lesniczek@ujd.edu.pl  
  3. Wydział Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych: dr Rafał Głębocki – r.glebocki@ujd.edu.pl  
  4. Wydział Prawa i Ekonomii: mgr Paweł Szecówka – p.szecowka@ujd.edu.pl  
  5. Wydział Sztuki: dr hab. Jakub Jakubowski – j.jakubowski@ujd.edu.pl  
  6. Wydział Nauk o Zdrowiu: Waldemar Chwastowski – w.chwastowski@ujd.edu.pl  
  7. Studium Nauki Języków Obcych: mgr Anna Wojnarowicz-Głębocka – a.wojnarowicz-glebocka@ujd.edu.pl  
  8. Studium Wychowania Fizycznego i Sportu: mgr Marlena Szlubowska – m.szlubowska@ujd.edu.pl 
  9. Szkoła doktorska: dr hab. prof. UJD Artur Żywiołek – a.zywiołek@ujd.edu.pl

Przedstawiciel studentów:

Przedstawiciel doktorantów:

Przedstawiciele obsługi informatycznej UJD: mgr inż. Artur Rektorek, mgr inż. Michał Wojciechowski