Poniżej zamieszczam krótkie nagranie, na którym pokazuję w jaki sposób przenieść kurs ze „starej” enauki na nową. Film jest już w wersji uaktualnionej. Wersje obu platform oraz ich domeny są zgodne ze stanem jaki obowiązuje od roku akademickiego 2022/2023.