Fundacja Rektorów Polskich (FRP) wspólnie ze swoim partnerem strategicznym – Wydawnictwem Naukowym PWN realizuje w 2022 r. projekt pod nazwą Digital Learning Solutions w szkolnictwie wyższym, w ramach którego przeprowadzone będzie badanie ankietowe nt. Nowe technologie w pracy nauczyciela akademickiego.

Zwracamy się zatem z uprzejmą prośbą do całej społeczności akademickiej UJD o wzięcie udziału w badaniu. Ankieta ma charakter anonimowy, jej wypełnienie powinno zająć ok. 15 minut.

Kwestionariusz ankiety dostępny jest na: https://www.webankieta.pl/ankieta/825492/nowe-technologie-w-pracy-nauczyciela-akademickiego.html

UWAGA – Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie znajduje się w kategorii uczelni pedagogicznych!

Będziemy zobowiązani za wzięcie udziału w badaniu i wypełnienie ankiety do dnia 7 listopada 2022 r.